MNFDL48023

Mitsubishi A6M5 Zero Model 52 - Captured Zero