F72/102

       Atlantický val pěchotní úkryt Tobruk